Przegląd Numizmatyczny 1/2012

Przegląd Numizmatyczny 2/2012 Przegląd Numizmatyczny 3/2012 Przegląd Numizmatyczny 4/2012
PN
1/2015
PN
2/2015
PN
3/2015
Złoto czasów
dynastii Wazów

Przegląd Numizmatyczny 1/2012

Przegląd Numizmatyczny 2/2012 Przegląd Numizmatyczny 3/2012  
Corpus Nummorum
Civitatis Thorunensis
Złoto czasów
dynastii Jagiellonów
Talary
Jana Kazimierza
 

 

złoto czasów dynastii wazów

Zloto_Wazow_okladka_pierwszego tomu

W opracowaniu ujęto m. in.:

Złote mennictwo Zygmunta III Wazy (dukaty koronne, wielodukaty, monety bite stemplem 100 dukatów, złote odbitki monet srebrnych, medale królewskie, złote monety królewskiego miasta Gdańska, donatywy, dukaty gdańskie, medale gdańskie, dukaty litewskie, wielodukaty, medale medalierów wileńskich, monety bite z okazji odparcia oblężenia miasta Torunia z 1629 roku, monety miasta Torunia, dukaty miejskie, mennictwo miejskie, dukaty i portugały ryskie, monety koronne bite w Rydze, Ryga pod okupacją szwedzką – monety okupacyjne, Prusy Lenne (Jerzy Fryderyk), miasto Elbląg, pod okupacją szwedzką, monety miejskie bite podczas okupacji szwedzkiej, monety szwedzkie
Złote mennictwo Władysława IV Wazy (żetony koronacyjne, monety koronne, wielodukaty, medale książęce i królewskie, medale ślubne Cecylii Habsburg, medale ślubne Ludwiki Gonzagi, Wielkie Księstwo Litewskie, portugały litewskie, medale litewskie; Gdańsk – Ikonografia monet gdańskich, dukaty miejskie, donatywy, wielodukaty, medale królewskie medalierów gdańskich; Toruń - dukaty miejskie, donatywy miejskie; Wielkie Księstwo Moskiewskie - złote kopiejki cara Władysława.

Trzytomowe opracowanie złotego mennictwa dynastii Wazów.

Datami granicznymi monet ujętych i opisanych w części katalogowej są lata panowania Wazów w Polsce 1587 -1668.
Katalog obejmuje monety i medale wybijane w złocie przez Polskich Wazów w mennicach na obszarze ówczesnej Polski, jak i poza nim, gdy administrowali lub pełnili funkcję na terenach do niej nie należących. Skatalogowano też monety władców. będących lennikami Korony Polskie. Są to Prusy Książęce i Lenne Księstwo Kurlandii. W przypadku Prus, obok monet lennych, zazwyczaj noszących na piersi orła pruskiego inicjał polskiego władcy. Skatalogowano też monety pozbawione symboli lennej podległości, wybijane w Brandenburgii w mennicy w Berlinie. Monety te pośród tytułów brandenburskich wymieniają też tytuły księcia pruskiego. władców pruskich z uwagi na tytulaturę. Nie mają one żadnych powiązań z numizmatyką Polską. Zostały opisane, przede wszystkim z uwagi na osobę panującego, który był lennikiem Korony Polskiej. Autor kierował się chęcią kompleksowego przedstawienia mennictwa brandenburskio-pruskiego, co gwarantuje, że nie zostaną pomininiete żadne monety i medale przez nich bite.
Katalog omawia też pozostałe mennictwo z ziem polskich, tak współcześnie do Polski należących, jak też z racji historycznych. Takimi jest rodzime piastowskie pochodzenia władców śląskich czy pomorskich. Ich monety nierzadko dokumentują związki z Królestwem Polskim, czy rodem Wazów. Monety te należą do emisji powiązanych historią, kulturą, tradycją lub geografią z Polską epoki Wazów. Złote mennictwo Śląskie zostało w całości opisane za okres 1587-1668, odpowiadający panowaniu Wazów Polsce. Pośród monet śląskich ujęto też monety dwu władców historycznie nie związanych z tym regionem, którzy otrzymali nadania na Śląsku. Są to: Gabriel Bethlem i Albrecht Wallenstein. Ich mennictwo zostało omówione w całości, w tym także skatalogowano złote monety i medale wybite przed uzyskaniem praw do tytułów książąt śląskich.
Katalog obejmuje też monety szwedzkich Wazów, wybijane w mennicach polskich lub na ziemiach historycznie z Polską powiązanych, jak Pomorze czy Inflanty. Ujęte są monety wybijane też przez władców szwedzkich w Rydze. Miasto to zostało zajęte przez Szwedów już w 1621 roku, ale dopiero Pokój w Oliwie zawarty w 1660 roku uznał je za przynależne do Szwecji. Opisano też monety złote wybijane dla Inflant przez królową Krystynę.
Katalog został uzupełniony o medale wybijane dla osób prywatnych zamieszkujących obszary będą przedmiotem badań, jak też o medale wybijane w Gdańsku przez Sebastiana Dadlera, obu Höhnów, oraz Jana Buchheima. Medale te odwołują się do tematów ogólnych, takich jak śluby, sprawy religijne, czy etosu pracy lub służby. Nie noszą portretów panujących i przeznaczone były do sprzedaży wśród mieszkańców miast.
Autor omawia bardzo szeroko mennictwo środkowej, północnej i południowej części Europy oraz skomplikowane polityczne czy dynastyczne powiązania Wazów z innymi władcami europejskimi. Przedstawia też skomplikowane dzieje i historię ziem na których i dla których je wybijano. Jest to osobista wizja autora historii tej części Europy, opowiedziana jej monetami.

wróć

pn 1/2015

Przegląd Numizmatyczny 4/2013

W numerze:

► Kontrasygnowana moneta Prus Książęcych
► Mało znana klipa dwunastokrajcarowa z 1621 roku
► Kolekcja ortów gdańskich w zbiorach Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu
► Dyplom uznania International Bank Note Society
► Anegdoty numizmatyczne
► Katalog monet
► Cennik monet kolekcjonerskich
► Mecenat medalierski Zygmunta III Wazy
► Monety zjednoczonych Niemiec – Republika Weimarska – III Rzesza
► Odmiany rewersu talara elbląskiego z 1363 roku
► "Krezejki" Krezusa
► Świątynia Junony Monety na Kapitolu

 

Od Redakcji

Narodowy Bank Polski zakończył już swój główny projekt kolekcjonerski. Całkowicie zaprzestano wybijania bardzo popularnych dwuzłotówek, ze stopu "golden nordic". W ich miejsce pojawiły się okolicznościowe pięciozłotówki. Te będą wybijane tak rzadko, że w praktyce są małe szanse, że staną się tak popularne jak dwójki. Cały rynek miłośników drobnej monety, a także rzesze niezamożnych kolekcjonerów zostały w ten sposób pozbawione przyjemności gromadzenia i zbierania drobnej współczesnej monety.
Od lat, szczególnie podczas dwu lat rządów PiSu, Narodowy Bank Polski rozpoczął wyjątkowo chaotyczną politykę wprowadzania na rynek emisji kolekcjonerskich. Kolejne władze NBP równie nieudolnie próbowały ten stan poprawić. Można pokusić się o stwierdzenie, że w swojej niefrasobliwości NBP rozpoczął metodyczne niszczenie podstaw "powszechnego" kolekcjonerstwa numizmatycznego. W magazynach zalegają masy niesprzedawalnego srebra a nawet złota kolekcjonerskiego, wybijanego zupełnie bez znajomości potrzeb rynku i oczekiwać kolekcjonerów.
Redakcja Przeglądu Numizmatycznego chce zainicjować powszechną dyskusję, na temat oczekiwań współczesnych kolekcjonerów. Zapraszamy naszych Czytelników, aby przysyłali nam listy, własne analizy i spostrzeżenia, także te kierowane do NBP. Prosimy o opinie, jak często wydawać kolekcjonerskie monety, jakie powinny być nakłady, tematy etc. Co ciekawsze, będą publikowane lub znajdą się na naszej stronie internetowej: www. przegladumizmatyczny.pl. Wszystkie te opinie i listy zbierzemy, opracujemy redakcyjnie i przekażemy do Narodowego Banku Polskiego.

wróć

pn 2/2015

W numerze:

► Monety złote Władysława IV Wazy w kolekcji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
► Brzytwa Ockhama i gdańskie starożytności – rzecz o pewnym odważniku monetarnym
► Anegdoty numizmatyczne
► Motyw wieńczenia na monetach bitych w Filippi
► Katalog monet
► Cennik monet kolekcjonerskich
► Metal, z jakiego bito monety okolicznościowe wprowadzone do obiegu w 1985 r. i 1991 r.
► Nowości wydawnicze – Katalog monet XV-krajcarowych
► Srebrne i złote monety Niemiec 1871-1918
► Między Wschodem a Zachodem. Z Damaszku do Andaluzji – pieniądz arabski (islamski) w wiekach średnich

Od Redakcji

Numizmatyka jest niezwykle żywa, 21 lat wydajemy Przegląd Numizmatyczny, a liczba autorów nie maleje ale wzrasta, tematów do opisywania i monet do przedstawiania przybywa, a nie ubywa. Każdy kolejny numer, nim powstanie jest dla nas zagadką, jesteśmy zależni od weny naszych autorów i współpracowników. Często sami jesteśmy zaskoczeni, nowym i ciekawym podejściem do wydawałoby się utrwalonych poglądów. Stale opisujemy nieznane odmiany monet. Inaczej i nowocześniej odczytujemy utarte poglądy.
Przegląd trafia do licznych saloników prasowych EMPIKU czy Kolportera, liczy się nie tylko ta grup, która kupi przegląd, ale też te tysiące osób, które Przegląd Numizmatyczny czytają na miejscu. To ważna wskazówka dla naszych reklamodawców, aby w swoich reklamach uwzględnili tą grupę ludzi, którzy trafiając do saloników prasowych sięgają po PN.
Redakcja Przeglądu pracuje nad unowocześnieniem strony internetowej. Sukcesywnie do archiwum wprowadzamy kolejne archiwalne Przeglądy, które w całości można sobie ściągnąć na pulpit.
Przymierzamy się też do nowej aplikacji, pod na razie, roboczą nazwą "pogotowie numizmatyczne". Chcielibyśmy za jej pomocą w ciągu 48 godzin, znaleźć opowiedz na każde numizmatyczne pytanie. Przy uruchomieni tej aplikacji problemem formuła, ale ten jej wariant, który pozwala automatycznie segregować pytania czy opinie i kierować je do właściwych ekspertów. Odpowiedzi, będą miały charakter otwarty, tak, że każdy będzie mógł je poznać, to w przyszłości pozwoli zbudować swoisty leksykon numizmatyczny. Bowiem, nie tylko można będzie wpisać tekst, uwagi, czy pytania, ale też załączyć zdjęcia.
Obok różnych informacji i zapowiedzi i aktualnych felietonów numizmatycznych, na naszej na nowo budowanej stronie, znajdą też Państwo adresy najlepszych firm i sklepów numizmatycznych, za które my jako Stowarzyszenie Numizmatyków Profesjonalnych gwarantujemy. Chcielibyśmy aby nasi czytelnicy mogli trafiać w regionach, gdzie mieszkają do najlepszych ekspertów numizmatycznych.
Mamy nadzieję, że kolejny Przegląd Numizmatyczny będzie równie atrakcyjny jak poprzednie. Tym razem prezentujemy katalog srebrnych i złotych monet Niemiec z lat 1871-1918. Po długim okresie stagnacji, tematyka ta się ożywiła, zatem kompleksowy katalog z cenami będzie na naszych Czytelników dobrym przewodnikiem.

wróć

pn 3/2015

W numerze:

► Skąd rybak z pięciozłotówki brał "słoneczka"
► Katalog cennik monet bitych dla Śląska (1743-1750)
► Medal Jean Pierre'a Blancharda upamiętniający lot balonem nad Warszawą w 1789 roku
► Złoto czasów dynastii Wazów – zapowiedź
► Katalog monet
► Cennik monet kolekcjonerskich
► Medal upamiętniający zwycięstwo pod murami Wiednia
► Dwutalary kłodzkie Jana z Perstejnu
► Jubileuszowe medale Panoramy Racławickiej
► "Katedra czy relikwiarz ?"
► Niedoceniona "żniwiarka" z 1923 roku
► O goldguldenach na rynku miasta Gdańska, słów jeszcze kilka
► Nieznany żeton rozliczeniowy miasta Elbląga z 1628 roku

Od Redakcji

Numizmatyka ciągle nas zaskakuje i przynosi nowe fakty czy informacje, na wydawałoby się znany temat. Stale odkrywamy nowe odmiany monet, nie jest to tak zaskakujące, gdy dotyczy to najpospolitszych monet, wybijanych w milionach sztuk. Za pomocą ręcznie wyrzynanych stempli. Wydawałoby się, że monety rzadkie, znane XIX czy XX wiecznym badaczom nie powinny kryć tajemnic. A jednak gdy zaczynamy badać dochowane często unikatowe egzemplarze, to okazuje się, że nic nie jest proste ani do końca wyjaśnione. Będąc w Berlinie przy okazji badań nad złotymi monetami Wazów, natrafiłem na dwutalara kłodzkiego z 1541 roku. Chciałem go pokazać na zdjęciu, bowiem przeważnie reprodukowano dawne rysunki. A okazało się, że temat wymagał pogłębienia i niósł sporo niespodzianek.
W bieżącym numerze dominuje tematy poświęcona medalom, różnych okazji z jakich je wybijano. Medale wybijane w XVII czy XVIII wieku nie tylko odnosiły się do jakiegoś zdarzenia, czy osoby, często wykorzystywano je do zaprezentowania symbolicznego czy ikonograficznego wykładu. Jego autorzy, projektanci czy zleceniodawcy posługiwali się symbolicznymi kodami, których odczytanie pokazuje nam naszych przodków, jako osoby o wielkiej wiedzy czy kulturze. Świetnie poruszali się po testamentowych czy biblijnych przypowieściach, posługiwali się symbolem, cytatem. Byli biegli w rozumieniu antycznych kodów. Top dlatego medalografia przeżywa swój renesans i miło nam, że autorzy tych rozpraw, korzystają z łamów Przeglądu Numizmatycznego, aby je naszym czytelnikom przybliżyć.
Ostatnio ukazało się sporo publikacji na temat śląska czasów książęcych. W niniejszym numerze przypominamy, krótki epizod, gdy zdobyciu w 1741 roku Śląska przez Prusy. Królowie pruscy, przez kilka lat starali się zachować pozory że szanują odrębność śląska i jego systemów monetarnych. Po kilkunastu latach ta historyczna ziemia stała się zwykłą prowincją w państwie pruskim. Warto zatem poznać, jak za pomocą emisji monet starano się przekonać mieszkańców, że ich prawa i odrębności będą szanowane.

wróć

Corpus nummorum civitatis thorunensis

okładka książki Corpus Nummorum Civitatis Thoruniensis

Długo oczekiwane przez wszystkich kolekcjonerów starej Polski, przełomowe dla numizmatyki, zamykające cykl monografii mennic ziem polskich, dzieło dotyczące mennictwa toruńskiego.
To pierwszy w historii numizmatyki polskiej tak dokładny i kompletny katalog obejmujący mennictwo toruńskie od Średniowiecza po dzień dzisiejszy.
Dwie poprzednie publikacje: Corpus Nummorum Gedanensis oraz Civitatis Elbingensis sprawdziły się jako podstawowe katalogi dla wyceny i klasyfikacji monet gdańskich i elbląskich u kolekcjonerów, i we wszystkich domach aukcyjnych na świecie.
Wszystko wskazuje na to, że trzecia część - ostatnia - tego tryptyku takżę będzie dobrze przyjęta w numizmatyce.
Podstawowa pozycja, obowiązkowa w księgozbiorze.       

Autorzy: Jarosław Dutkowski i Adam Suchanek
Rok wydania: Gdańsk 2010 r.
Wydawca: Stowarzyszenie Numizmatyków Profesjonalnych KASU Sp. z o.o.
Ilość stron: 341
Wymiary: 22 x 30 cm

wróć

złoto czasów dynastii jagiellonów

okładka książki Złoto czasów dynastii Jagiellonów

Pierwsza w historii numizmatyki polskiej praca dokumentująca mennictwo złote czasu Jagiellonów (od Alexandra, do Zygmunta II Augusta i jego spadkobierców).
Zakres terytorialny też jest imponujący, jako że potomkowie Jagiełły zasiadali na tronach Czech, Węgier, Śląska, Siedmiogrodu i wielu innych mniejszych krajów.

Monety skatalogowane są poczynając od najstarszych, czyli domniemanych dukatów Alexandra Jagiellończyka, także tych wymyślonych przez fałszerza Majnerta (XIX w.), poprzez dukaty koronne i litewskie Zygmuntów, dukaty czeskie i węgierskie potomków Kazimierza Jagiellończyka, aż po monety możnowładców skoligaconych z domem Jagiellonów.

Przy każdej monecie możemy prześledzić jej losy, proweniencję i ceny uzyskiwane na aukcjach całego świata.
Wszystkie monety są dokładnie opisane, mają oryginalne, najczęściej współcześnie wykonane kolorowe fotografie.
Fotografie pozyskiwane były przez autora od prywatnych kolekcjonerów, domów aukcyjnych całego świata i muzeów z Ermitażem i Smithsonian w Waszyngtonie włącznie.

Dodatkowym atutem tego wydania, jest fakt, iż autor tworząc to dzieło korzystał z opinii i rad kolekcjonerów i właścicieli domów aukcyjnych, czyli ludzi mających najbliższy i realny związek z tematem książki. Czyni to wszystkie dane bardziej prawdopodobnymi i osadzonymi w rzeczywistości.

Obowiązkowa pozycja w księgozbiorze każdego kolekcjonera

Autor: Jarosław Dutkowski
Złoto czasów dynastii Jagiellonów, Gdańsk 2010
wymiary: 180x253 mm, twarda oprawa, stron 406

wróć

talary Jana Kazimierza

okładka książki Talary Jana Kazimierza

Spod pióra doktora Jarosława Dutkowskiego wyszła kolejna, ciekawa publikacja przybliżająca świat numizmatyki. „Talary Jana Kazimierza” to dwujęzyczny przewodnik po świecie tajemnic tych monet. Większość z nich jest wyjaśniona, a same talary przejrzyście skatalogowane. Całość (219 stron)  ilustrowana jest licznymi fotografiami. Więcej zdjęć z publikacji można obejrzeć na stronie internetowej Antykwariatu Numizmatycznego Pawła Niemczyka, współwydawcy publikacji.

Autor: Michał Gazda
http://www.katalogmonet.pl/Newsy-numizmatyczne/Ciekawa-publikacja-%E2%80%93-dr-J-Dutkowski-Talary-Jana-Kazimierza

wróć