Adres redakcji

Stowarzyszenie Numizmatyków Profesjonalnych (wydawca)

Gdańsk 80-831, ul. Piwna 1/2, pok. 503

tel. +48 58 320 78 99