Przegląd Numizmatyczny

Przegląd Numizmatyczny ukazywał się w postaci drukowanej od 1993 roku jako jedyne ogólnodostępne pismo naukowo-kolekcjonerskie, podejmującye problemy dawnej i współczesnej numizmatyki.

Pismo ukazywało się formie drukwoanej do numeru 100. (2018 r.)

Aktualnie będzie dostępna tylko forma elektroniczna Przeglądu Numizmatyczego dostępna na stronie snp.com.pl

wróć

 

reklama

Pliki przyjmujemy tylko w formie elektronicznej.

Zostaną zamieszczone na stronie snp.com.pl i / lub przegladnumizmtyczny.pl

wróć

współpraca

Przegląd Numizmatyczny współpracuje z osobami interesującymi się numizmatyką. Wszystkie osoby zainteresowane publikowaniem na łamach PN prosimy o nadsyłanie gotowych materiałów w formie elektronicznej z zapisanymi w oddzielnych plikach (TIFF lub JPG) ilustracjami. Redakcja nie prowadzi dyskusji ani nie odpowiada na propozycje tematów. Interesują nas wyłącznie gotowe materiały, jednocześnie możemy zagwarantować, że każdy poprawnie przygotowany temat trafi na nasze łamy. Za przedstawiane poglądy i opinie wszelką odpowiedzialność ponosi ich autor, redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów. Zastrzegamy sobie prawo odrzucenia materiałów już gdzie indziej opublikowanych. Redakcja nie wypłaca wynagrodzenia za nadesłane materiały.

wróć